Proiecte

Nr. d/o.

Titlul proiectului

Tipul cercetării

Finanţator

Tipul cercetării

Perioada de realizare

1 Metabolismullipidicşiglucidic la bolnavii cu insulinorezistenţă

Bilateral

37RFFI

AŞM

aplicativ

2006-2007

2 Mecanismelepatofiziologice ale insulinorezistenţeişitulburărilorfluxuluicoronarian la pacienţii cu sindrom metabolic

Bilateral

82002

AŞM

aplicativ

2008-2009