Default Header Image

Rezultate obținute

TEZE SUSŢINUTE:

  1. Grib L. Sindromul metabolic: consideraţii etiopatogenetice, clinice, diagnostice şi terapeutice.Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale.Chişinău, 2010. (Consultant ştiinţific: Revenco V., doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar)
  2. Mihalache G. Aspecte clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea şi influenţa agonistului receptorilor imidazolinici I1 -moxonidinei. Teză de doctor în ştiinţe medicale. Chişinău, 2010. (Conducător ştiinţific: Revenco V., doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar)

MONOGRAFII:

  1. Revenco V. Aspecte clinico-epidimiologice ale cardiopatieii schemice. Chişinău,  2006, 115 p.
  2. Grib L. Sindromul metabolic: consideraţii patogenetice, clinice şi diagnostice. Chişinău: Tipografia Centrală, 2010. 166 p.