Cercetari Header image

Studiul polimorfismului molecular genetic a factorilor de risc metabolic la populaţia tânără din Republica Moldova

Numărul de contract sau cod 01011520

 

Sănătatea tinerilor reprezintă un potenţial esenţial pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. Informaţiile cu privire la determinantele genetice şi non-genetice ale sănătăţii în grupul de populaţie tânără sunt insuficiente pentru formularea unor programe concrete menite să influenţeze în mod pozitiv sănătatea populaţiei

 

Scopul:

Studierea polimorfismului genelor implicate în condiţionarea factorilor metabolici de risc morbid la populaţia tânără din Republica Moldova.

 

Obiectivele:

Estimarea factorilor de risc metabolici şi antropometrici în cohorta de tineri cu vârste 18-25 ani (n=2500) cu determinarea indicilor clinici, biochimici (glicemiei, LDL, HDL, TG şi colesterolului total în sânge, creatininei serice, proteinei C-reactive, insulinei, ionogramei în ser - prin metoda turbidimetrică, leptinei, adiponectinei serice prin metoda ELISA). Determinarea variantelor polimorfe ale locilor selectaţi şi analiza asocierilor polimorfismelor genetice cu variabilele antropomentrice şi biochimice studiate prin metode statistice.

 

Rezultatele

scontate:

Date noi referitor la prevalenţa factorilor de risc antropomentrici şi biochimici în cohorta populaţiei tinere.  Formarea băncii de ADN reprezentativă pentru populaţia întregii ţări. Informaţii referitor la structura genetică a populaţiei tinere din RM. Rezultatele analizei asocierilor polimorfismelor genetice cu factorii antropometrici şi metabolici de risc morbid sporit la tineri. Sisteme perfecţionate de estimare a riscului morbid în privinţa bolilor cardiovasculare, diabetului zaharat de tipul 2, obezităţii.

Rezumatul rezultatelor și publicațiilor

 

Сonducător de proiect:  Curocichin Ghenadie - dr. hab. Medicina, Conf. Univ., şef lab. (inst.şt.)

Cercetător şt. principal: Istrati Valeriu - dr. hab. Medicina, Prof. Univ., şef lab. (inst.şt.)

Cercetător şt. superior: Popescu Victor - dr. Biologie

                                   Cemortan Igor - dr. Biologie, Conf. Univ.

Cercetător ştiinţific: Butovscaia Cristina - f-grad, Biologie

                               Buza Anastasia - f-grad, Biologie

                               Mazur-Nicorici Lucia - dr. Medicina, Asist. Univ.

                               Caproş Natalia - dr. Medicina

                               Chiosa Diana - f-grad, Medicina

                               Ignat Rodica - f-grad, Medicina

 

Executanţi netitulari:  Lupu Lilia - lab.sup.(medic), Medic de familie CUAMP

                                Mursa Svetlana - lab.sup.(medic), Medic de familie CUAMP

                                Filimon Angela - lab.sup.(medic), Medic de familie CUAMP

                                Ciobanu Veronica - lab.sup.(medic), Asistenta medicală, sala de proceduri CUAMP